Reklameanalysen 2021 ➡️ Kan vi lære noget af den digitalt indfødte generation?

Som vi kender det med markedsføring, så skal der hele tiden nytænkes, retænkes og gentænkes på vores strategier – for forbrugernes adfærd er under konstant forandring!
Mindshares reklameanalyse fra 2021 viser tydeligt, at den traditionelle reklame skal genovervejes.

Forbrugernes opmærksomhed på reklamer har aldrig været lavere og irritationen over reklamer stiger fortsat.
Som det ser ud i dag, er det kun 4% af danskerne (mellem 18-60 år), der svarer, at de altid eller ofte fanges af reklamer. For 10 år siden lå det tal på 15%. I modsætning til den støt faldende opmærksomhed, er dog den støt stigende irritation over reklamer. 34% af danskerne fortæller i dag, at de ofte eller hver gang er irriteret over reklamer.

Findenwebshopdk

Og det betyder altså, at de traditionelle reklamer skal genovervejes – både i format, form og kreativitet for at nå ud til de reklamekritiske forbrugere anno 2021.
Men det tyder på, at reklamer på digitale medier fungerer bedre. Det gør de i hvert fald, når vi ser på generation Z’s (15-25 år) besvarelse i undersøgelsen.

Og hvorfor så sammenligne generation Z med de resterende generationer (heraf generation Y og X)?

Generation Z er den første fuldt digitale indfødte generation og er masseforbrugere af diverse medier sammenlignet med generation Y (ca. 26-40 år) og generation X (ca. 41-56 år).

Den unge generation svarer i højere grad, at de dagligt eller næsten dagligt bruger diverse medier. Her er det kun med undtagelse af TV-reklamer, hvor de overgås af generation X og Y.

Det betyder også, at generation Z er det bedste billede på fremtidens nye generationer og deres forbrugeradfærd i en mere og mere digital verden, samt de ældre generationer (Y og X), som også påvirkes af den fortsatte digitale udvikling og indvirkning på alle danskeres hverdag.

Men til trods for at generation Z eksponeres for flere reklamer på tværs af forskellige medier og især digitale medier, så svarer de også i højere grad, at reklamer er underholdende (17%) og giver inspiration (36%) sammenlignet med generation X og Y, som til selvsamme svarer henholdsvis 13% og 28%.

Det giver altså et billede af meget forskellige tilgange til reklamer, når man sammenligner de forskellige generationer.

Generation Z finder værdi i at følge udvalgte brandsider og sociale medier og her blive sat overfor ”forstyrrende” reklamer, men til gengæld også få indhold, der er relevant for dem og deres hverdag og stemmer overens med deres forbrugsvaner samt giver ”gratis” underholdning, læring og inspirerende information.

Sat på spidsen så er klassiske reklamer yt og underholdende content er in!

Hvis vi skal tage ved lære af generation Z’s svar i analysen, så er det underholdende, inspirerende og lærende content, vi skal lave i form af integrerede kampagner på tværs af kanaler, der bliver en naturlig del af forbrugerens hverdag.

Det handler ikke længere om dækning og massekommunikation, men derimod om målrettet kommunikation med underholdningsværdi, brandets autencitet og involvering af forbrugeren.

Se her eksempler på typiske:

 • massekommunikerende ikke-personlige medier:
  • Tv-, radio og webspots
  • Printannoncer: plakater og tryksager
  • Skilte og displays
  • Tv-skærme i tog, busser og offentlige steder
  • Bannerreklamer
 • målrettede og personligt kommunikerende medier:
  • SoMe-markedsføring
  • E-mail markedsføring som nyhedsbreve
  • SMS- og mobilmarkedsføring
  • Blogs
  • Telemarketing

Men præcis hvilke medier, skal jeg så satse på afhængig af min målgruppe?

Det svarer Mindshares reklameanalyse 2021 nemlig også på med to mediekarater modeller for henholdsvis generation Z og generation X og Y. 

Modellerne understøtter endnu eng gang generationernes vidt forskellige tilgang til  reklamer.
Læg især mærke til generations Z’s store opmærksomhed på digitale medier samt generation Y og X’s meget lille opmærksomhed overfor reklamer generalt og ikke mindst den store irritation, de oplever overfor en stor del af reklamer sammenlignet med generation Y.

Så til slut er der endeligt at sige, at vi skal skabe brand-relation frem for brand-transaktion!

Jane Vennersdorf

Jane Vennersdorf

Digital konsulent