FORRETNINGSUDVIKLING

Mange små og mellemstore virksomheder ønsker at vækste – og de ønsker at forny sig, finde nye forretningsmodeller og fremtidssikre deres virksomheder bedst muligt. 

NÅR DU SKAL VÆKSTE DIN VIRKSOMHED

Vi arbejder med koncept- og forretningsudvikling med speciel fokus på de digitale muligheder samt talentudvikling igennem forskellige personlighedsprofiler.

MODELLER

DIGITALE FORRETNINGSMODELLER

De fleste SMV’er og iværksættere er for alvor begyndt at digitalisere deres virksomheder – og ikke mindst deres forretningsmodeller, så de kan være konkurrencedygtige og optimere de interne processer, der i sidste ende giver et bedre resultat.

Igennem analyser, sparring og vores viden om, hvilke muligheder, der findes for at øge din indtjening, udarbejder vi i tæt samarbejde dig en eller flere forretningsmodeller, som din virksomhed kan tage i brug.

I alle vores forslag er der fokus på at optimere arbejdsgangene og give både dine kunder, dig som leder og dine medarbejdere en god oplevelse med implementeringen af den nye forretningsmodel. Her vil der blive udarbejdet et løsningsforslag til det digitale setup samt en decideret go-to-market strategi.

STRATEGI

WEBBUREAU MED FOKUS PÅ UDVIKLING

Når din virksomhed starter udviklingen af nye forretningsmodeller, så bruger vi lang tid på at forventningsafstemme – og ikke mindst afklare, hvor I er nu, hvor I gerne vil hen, og hvilke kompetencer virksomheden har at kaste ind i “puljen”, når nye forretningsmodeller og indtjeningskanaler skal sættes op for virksomheden.

RÅDGIVENDE MØDER INDEN OPSTART

Vi anbefaler altid, at der holdes 2-3 indledende samtaler – enten fysisk eller virtuelt – inden udviklingen af forretningsmodellen begynder. På møderne klarlægges det også i hvilket omfang, vi skal assistere dig, og i hvilke opgaver, vi skal indgå i selve gennemførsel af de nye forretningsmodeller.

Proces

KOM NEMT OG ENKELT I GANG MED DIN FORRETNINGSUDVIKLING

Når du skal i gang med udvikling af din forretningsmodel, deler vi processen op i 5 trin, hvor du er med i hele processen.

#01

IDÈUDVIKLING

Når din virksomheds næste eller nye forretningsmodel skal udvikles, benytter vi forskellige idégenereringsmodeller, hvor vi kommer med en række idéer til hvilke mulige indtjeningskanaler der er ud fra jeres kompetencer og målsætninger.

#02

ANALYSE

Nu begynder vi at analysere din virksomhed og de forskellige forretningsmodeller i kontekst til din virksomhed. Der tages udgangspunkt i interne og eksterne analyser samt målgruppeanalyser for at danne grundlag for valg af den rette forretningsmodel.

#03

PLANLÆGNING

I tredje trin udvælger vi den eller de forretningsmodeller, som virksomheden skal gå med. Derefter begynder planlæningen af at implementere forretningsmodellerne i selve virksomheden og ikke mindst en go-to-market strategi. 

#04

EKSEKVERING

I samarbejde eksekverer vi forretningsmodellen med udgangspunkt i implementering i virksomheden eller det tekniske setup eller gennemførsel af den planlagte go-to-market strategi alt efter, hvilket fokus du vælger at have i det første loop. Her tilrettes der også løbende, så processen er agil.

#05

EVALUERING

Når eksekveringen er gennemført, foretager vi sammen en evaluering, hvor vi følger op på de målepunkter, der blev sat tidligere i forløbet. Herefter planlægges de næste skridt og de næste loops, så forretningsmodellen implementeres i alle relevante dele af virksomheden.

PROFILER

FÅ KVALIFICERET VIDEN OM PRÆFERENCER OG ADFÆRD

Hos Offbeat media har vi også specialiseret os i at arbejde med analyseværktøjer i forhold til menneskers personlige præferencer og naturlige adfærd. Her har du mulighed for at få udarbejdet en analyse af din personlighed i arbejdsrelationer igennem Insights Discovery.

I Insights Discovery tages der udgangspunkt i valide og gennemtestet algoritmer, der kan hjælpe medarbejdere og ledere med at bidrage de steder i deres virksomhed, hvor deres præferencer og talenter passer bedst til opgaven. Når testen er besvaret, gives der 60 minutters feedback ved Jane Vennersdorf.

Hvis du ønsker at gå et lille skridt længere end de fleste, kan præferenceprofilen Insights Discovery være gode værktøjer i udviklingen af din virksomhed.

VÆRD AT VIDE

Meget af den skriftlige kommunikation, vi har med dig, vil foregå i projektstyringssystemet Podio, så vi hele tiden har overblikket over projektet fra idé til de første spæde stik ind på markedet.

Priserne for en analyse samt udvikling af forretningsmodeller starter fra 5.000. kr. + moms, og du har mulighed for at få udarbejdet et budget, der viser, hvilke udgifter, der er forbundet med de forskellige forretningsmodeller i årlige omkostninger.

Prisen for personlighedsprofilerne er 4.400. kr. + moms pr. person.