fbpx
Forretningsudvikling

Forretnings-

udvikling

Når du skal vækste din virksomhed

Mange små og mellemstore virksomheder ønsker at vækste – og de ønsker at forny sig, finde nye forretningsmodeller og fremtidssikre deres virksomheder bedst muligt.
Hos offbeat media arbejder vi også med koncept- og forretningsudvikling med speciel fokus på de digitale muligheder samt talentudvikling igennem forskellige personlighedsprofiler.

forretningsudvikling

Digitale forretningsmodeller

De fleste SMV’er og iværksættere er for alvor begyndt at digitalisere deres virksomheder – og ikke mindst deres forretningsmodeller, så de kan være konkurrencedygtige og optimere de interne processer, der i sidste ende giver et bedre resultat.
Igennem analyser, sparring og vores viden om, hvilke muligheder, der findes for at øge din indtjening, udarbejder vi i tæt samarbejde dig en eller flere forretningsmodeller, som din virksomhed kan tage i brug.

I alle vores forslag er der fokus på at optimere arbejdsgangene og give både dine kunder, dig som leder og dine medarbejdere en god oplevelse med implementeringen af den nye forretningsmodel. Her vil der blive udarbejdet et løsningsforslag til det digitale setup samt en decideret go-to-market strategi.

Strategi

Når din virksomhed starter udviklingen af nye forretningsmodeller, så bruger vi lang tid på at forventningsafstemme – og ikke mindst afklare, hvor I er nu, hvor I gerne vil hen, og hvilke kompetencer virksomheden har at kaste ind i “puljen”, når nye forretningsmodeller og indtjeningskanaler skal sættes op for virksomheden.

Derfor anbefaler vi også, at der holdes 2-3 indledende samtaler – enten fysisk eller virtuelt – inden udviklingen af forretningsmodellen begynder. På møderne klarlægges det også i hvilket omfang, vi skal assistere dig, og i hvilke opgaver, vi skal indgå i selve gennemførsel af de nye forretningsmodeller.

01

Idéudvikling

Når din virksomheds næste forretningsmodel skal udvikles, benytter vi forskellige idégenereringsmodeller, hvor vi kommer med en række idéer til mulige indtjeningskanaler ud fra jeres kompetencer og målsætninger.

02

Analyse

I trin 2 begynder vi at analysere din virksomhed og de forskellige forretningsmodeller i kontekst ti din virksomhed. Der tages udgangspunkt i både interne – og eksterne analyser samt målgruppeanalyser for at danne grundlag for at vælge den rette forretningsmodel.

03

Planlægning

I tredje trin udvælger vi den eller de forretningsmodeller, som virksomheden skal gå med. Derefter begynder planlæningen af at implementere forretningsmodellerne i både selve virksomheden og ikke mindst en go-to-market strategi.

04

Eksekvering

I trin 4 eksekverer vi sammen forretningsmodellen med udgangspunkt i implementering i virksomheden eller det tekniske setup eller gennemførsel af den planlagte go-to-market strategi alt efter, hvilket fokus du vælger at have i det første loop. 
Her tilrettes der også løbende, så processen er agil.

05

Evaluering

Når eksekveringen er gennemført, foretager vi sammen en evaluering, hvor vi følger op på de målepunkter, der blev sat tidligere i forløbet.
Herefter planlægges de næste skridt og de næste loops, så forretningsmodellen implementeres i alle relevante dele af virksomheden.

04

Eksekvering

I trin 4 eksekverer vi sammen forretningsmodellen med udgangspunkt i implementering i virksomheden eller det tekniske setup eller gennemførsel af den planlagte go-to-market strategi alt efter, hvilket fokus du vælger at have i det første loop. 
Her tilrettes der også løbende, så processen er agil.

05

Evaluering

Når eksekveringen er gennemført, foretager vi sammen en evaluering, hvor vi følger op på de målepunkter, der blev sat tidligere i forløbet.
Herefter planlægges de næste skridt og de næste loops, så forretningsmodellen implementeres i alle relevante dele af virksomheden.

profiler

Hos offbeat media har vi også specialiseret os i at arbejde med analyseværktøjer i forhold til menneskers personlige præferencer og naturlige adfærd. Sammen med Betina Bjærgager tilbyder vi også forskellige talent- og personlighedsprofiler. Betina er tidligere ledende sygeplejeske i Region Sjælland og nuværende ejer af ProTalent.

Igennem ProTalent kan du og dit team få udarbejdet Talenttestprofilen TT38. Du har også mulighed for at få udarbejdet en analyse af din personlighed i arbejdsrelationer igennem Insights Discovery.

I begge test tages der udgangspunkt i valide og gennemtestet algoritmer, der kan hjælpe medarbejdere og ledere med at bidrage de steder i deres virksomhed, hvor deres præferencer og talenter passer bedst til opgaven.
Når testen er besvaret, gives der 60 minutters feedback ved enten Betina Bjærgager eller Jane Vennersdorf.

Hvis du ønsker at gå et lille skridt længere end de fleste, kan både talentprofilen TT38 og præferenceprofilen Insights Discovery være gode værktøjer i udviklingen af din virksomhed.

forretningsudvikling

Værd at vide

Meget af den skriftlige kommunikation, vi har med dig, vil foregå i projektstyringssystemet Podio, så vi hele tiden har overblikket over projektet fra idé til de første spæde stik ind på markedet.

Priserne for en analyse samt udvikling af forretningsmodeller starter fra 5.000. kr. + moms, og du har mulighed for at få udarbejdet et budget, der viser, hvilke udgifter, der er forbundet med de forskellige forretningsmodeller i årlige omkostninger.

Prisen for personlighedsprofilerne er 5.000. kr. + moms pr. person.

forretningsudvikling